Preskočiť na obsah

BICOM BodyCheck 2

V dnešnom svete nie je nič dôležitejšie, ako prevencia a včasné rozpoznanie zdravotných problémov. Súčasný uponáhľaný životný štýl plný stresu, nesprávna výživa a znečistenie životného prostredia môžu telo výrazne oslabiť a nastoliť v energetickom systéme človeka disharmóniu, ktorá sa časom prejaví mnohými zdravotnými problémami. Energetické poruchy sa často vyvíjajú postupne a bez toho, aby človek o niečom vedel, alebo niečo konkrétne cítil.

BICOM BodyCheck 2 je neinvazívny analytický systém komplementárnej medicíny, ktorý skenuje a vyhodnocuje kompletnú bioenergetickú analýzu zdravotného stavu človeka. Automaticky skenuje frekvenčné vzorky celého tela, vrátane vnútorných orgánov, orgánových systémov, kostí a tkanív až na bunkovú úroveň. Klasifikuje stupeň aktuálnych zdravotných problémov, energetických blokád, záťaží a nerovnováhy, určuje ich možné príčiny a ponúka okamžitý návrh liečby. Okrem už prejavených disharmonických frekvencií môže tento prístroj tiež identifikovať energetické poruchy ešte pred tým, ako sa prejavia na fyzickom tele, a tak teda slúži aj ako prevencia pred vznikom ďalších možných zdravotných problémov.


Zjednodušené vysvetlenie, BICOM BodyCheck2 vysiela ako nosný signál do tela veľmi slabé taktované pulzy v širokom frekvenčnom rozsahu a meria jeho ozvenu. Frekvenčné vzorky zaznamenané pomocou špeciálnych sluchátok sú pomocou komplexného softwaru porovnané s obsahom rozsiahlej databázy a následne program vypočíta odchýlku od optimálneho stavu organizmu.

Použitím komplexnej analýzy môže terapeut zostaviť rýchlejší a presnejší terapeutický program. BICOM BodyCheck 2 je taktiež schopný preniesť potrebné frekvencie na liečbu bioenergetických zdravotných problémov na nosič, ktorým sa stáva následná terapia pomocou prístroja BICOM Optima2 komplexnejšou, ešte účinnejšou a v konečnom dôsledku prináša lepšie výsledky a úsporu času pri biorezonančnej terapii.


„Bezbolestná celostná diagnostika”