Preskočiť na obsah

Cenník a ponuka služieb

1. Komplexná diagnostika s BICOM BodyCheck2 Advanced + vstupná diagnostika a základná terapia s BICOM Optima2

Vstupná konzultácia + anamnéza + komplexná biorezonančná analýza celého organizmu prístrojom BICOM BodyCheck2 Advanced (komplexná prehliadka a skenovanie celého organizmu) + diagnostika a základná terapia prístrojom BICOM Optima2 (odstránenie energetických blokád, vyrovnanie a nastolenie energetickej rovnováhy) + návrh riešenia zdravotných problémov a zostavenie terapeutického plánu (plán na 4-6 nasledujúcich terapií) = 99€ (do 2,5hod.)

 • Celková analýza energetického systému skenovacím prístrojom a odhalenie zdravotných problémov, konkrétnych ochorení, energetických záťaží, analýza orgánov, orgánových systémov, energetických tokov, psychosomatiky, emócií, alergií, potravinových intolerancií, patogénov, atď.
 • Psychické odblokovanie – aplikácia harmonizačných frekvencií Bachových kvetových esencií na upokojenie a otvorenie energetického systému
 • Základné čistenie energetického systému od negatívnych energií
 • Testovanie a riešenie energetických blokád a energetických oslabení na jednotlivých orgánoch a orgánových systémoch 
 • Základná terapia (vyrovnanie energetickej rovnováhy a nastavenie správnej vodivosti energetického systému)   
 • Aktivácia a posilnenie samoliečebnej schopnosti organizmu 
 • Zisťovanie a odstraňovanie blokád v  jazvách a vzrastoch a následné spriechodnenie energetických tokov v tele 
 • Meranie a odstraňovanie elektrosmogu, geopatických blokád a záťaž žiarením   
 • Podpora vylučovacích orgánov  – otvorenie a obnovenie riadneho fungovania detoxikačných systémov (pečeň, obličky, lymfatický systém) 
 • Zisťovanie a odstraňovanie blokád včakrovom systéme energetického tela  
 • Zostavenie terapeutického plánu a návrh riešenia zdravotných problémov(plán na 4-6 nasledujúcich intenzívnych terapií v závislosti od závažnosti zdravotných problémov)
 • Zostavenie terapeutického plánu a návrh riešenia zdravotných problémov (plán na 4-6 nasledujúcich intenzívnych terapií v závislosti od závažnosti zdravotných problémov) 

2. Komlexná diagnostika s BICOM BodyCheck 2Advanced

Vstupná konzultácia + diagnostika a biorezonančná analýza celého organizmu prístrojom BICOM BodyCheck2 Advanced (základná prehliadka a skenovanie celého organizmu) + základná harmonizácia najväčších blokov a nerovnováh v organizme + návrh riešenia zdravotných problémov + zostavenie terapeutického plánu (plán na 4-6 nasledujúcich terapií) = 70€ (cca 1hod.) 

 • Testovanie a riešenie základných energetických blokád a energetických oslabení na jednotlivých orgánoch a orgánových systémoch
 • Odhalenie zdravotných problémov, konkrétnych ochorení, energetických záťaží, analýza orgánov, orgánových systémov, energetických tokov, psychosomatiky, emócií, alergií, potravinových intolerancií, atď.
 • Základná harmonizácia (vyrovnanie energetickej nerovnováhy a odstránenie najväčších energetických blokov) 
 • Zostavenie terapeutického plánu a návrh riešenia zdravotných problémov(plán na 4-6 nasledujúcich intenzívnych terapií v závislosti od závažnosti zdravotných problémov)    

3. Expresná diagnostika s BICOM BodyCheck2 Advanced 

Vstupná konzultácia + diagnostika a biorezonančná analýza celého organizmu prístrojom BICOM BodyCheck2 Advanced (komplexná prehliadka a skenovanie celého organizmu) + návrh riešenia zdravotných problémov a zostavenie terapeutického plánu (plán na 4-6 nasledujúcich terapií) = 50€ (cca 45min.)

 • Odhalenie zdravotných problémov, konkrétnych ochorení, energetických záťaží, analýza orgánov, orgánových systémov, energetických tokov, psychosomatiky, emócií, alergií, potravinových intolerancií, atď. 
 • Zostavenie terapeutického plánu a návrh riešenia zdravotných problémov (plán na 4-6 nasledujúcich intenzívnych terapií v závislosti od závažnosti zdravotných problémov) 

4. Diagnostika a terapia s prístrojom BICOM Optima2 

Vstupná diagnostika + základná terapia + aktivácia a posilnenie samoliečebnej schopnosti organizmu (základná prehliadka a testovanie organizmu: odhalenie a riešenie základných zdravotných problémov a záťaží, analýza orgánov, orgánových systémov, energetických tokov, psychosomatiky, emócií a konkrétnych ochorení)  = 80€ (cca 2hod.) 

 • Psychické odblokovanie – aplikácia harmonizačných frekvencií Bachových kvetových esencií na upokojenie a otvorenie energetického systému 
 • Základné čistenie energetického systému od negatívnych energií 
 • Testovanie a riešenie energetických blokád a energetických oslabení na jednotlivých orgánoch a orgánových systémoch 
 • Základná terapia (vyrovnanie energetickej rovnováhy a nastavenie správnej vodivosti energetického systému)   
 • Aktivácia a posilnenie samoliečebnej schopnosti organizmu 
 • Meranie a odstraňovanie elektrosmogu, geopatických blokád a záťaž žiarením 
 • Zisťovanie blokád v  jazvách a vzrastoch a následné spriechodnenie energetických tokov v tele 
 • Podpora vylučovacích orgánov  – otvorenie  a obnovenie riadneho fungovania detoxikačných systémov (pečeň, obličky, lymfatický systém) 
 • Zisťovanie a odstraňovanie blokád včakrovom systéme energetického tela  
 • Analýza funkcie orgánov, orgánových systémov, energetických tokov, psychosomatiky, alergií, potravinových intolerancií, patogénov, atď. 
 • Zostavenie terapeutického plánu a návrh riešenia zdravotných problémov (plán na 4-6 nasledujúcich intenzívnych terapií v závislosti od závažnosti zdravotných problémov) 
 • Nahrávanie a aplikácia biorezonančnej magnetickej náplaste, ktorá obsahuje celú terapiu a slúži ako podpora a znásobenie terapie po dobu 14 dní 

5. Opakovaná terapia s BICOM Optima2

Biorezonančná diagnostika a terapia vrátane riešenia zdravotných problémov na základe terapeutického plánu po absolvovaní vstupnej konzultácie, diagnostiky a analýzy organizmu prístrojom BICOM BodyCheck2 Advanced alebo prístrojom BICOM Optima2 = 60€ (do 2hod.)  

 • Psychické odblokovanie – aplikácia harmonizačných frekvencií Bachových kvetových esencií na upokojenie a otvorenie energetického systému 
 • Základné čistenie energetického systému od negatívnych energií 
 • Testovanie a riešenie energetických blokád a energetických oslabení na jednotlivých orgánoch a orgánových systémoch 
 • Základná terapia (vyrovnanie energetickej rovnováhy a nastavenie správnej vodivosti energetického systému)   
 • Aktivácia a posilnenie samoliečebnej schopnosti organizmu 
 • Kontrolné meranie a prípadné odstraňovanie elektrosmogu, geopatických blokád a záťaž žiarením 
 • Kontrolné zisťovanie blokád v  jazvách a vzrastoch a prípadné spriechodnenie energetických tokov v tele  
 • Podpora vylučovacích orgánov  – otvorenie  a obnovenie riadneho fungovania detoxikačných systémov (pečeň, obličky, lymfatický systém) 
 • Meranie a odstraňovanie blokád včakrovom systéme energetického tela  
 • Analýza funkcie orgánov, orgánových systémov, energetických tokov, psychosomatiky, alergií, potravinových intolerancií, patogénov, atď. 
 • Riešenie a následná harmonizácia zdravotných problémov podľa terapeutického plánu  
 • Nahrávanie a aplikácia biorezonančnej magnetickej náplaste, ktorá obsahuje celú terapiu a slúži ako podpora a znásobenie terapie po dobu 14 dní 

6. Kontrolná prehliadka a diagnostika na BICOM BodyCheck2 Advanced

Kontrolná diagnostika a výstupná analýza organizmu prístrojom BICOM BodyCheck2Advanced – analýza organizmu po 4-6 absolvovaných terapiách prostredníctvom prístroja BICOM Optima2,na základe predošlej diagnostiky prístrojom BICOM BodyCheck2 Advanced (opakovaná prehliadka celého organizmu: odhalenie a porovnanie základných zdravotných problémov, konkrétnych ochorení, energetických záťaží, analýza orgánov, orgánových systémov, energetických tokov, psychosomatiky, emócií, alergií, potravinových intolerancií, patogénov, atď.) + konzultácia o zmenách a o aktuálnom zdravotnom stave + návrh liečby a riešenia chronických zdravotných problémov z dlhodobého hľadiska = 60€ (cca 1hod.)

7. Terapia zameraná na AKÚTNE zdravotné problémy s BICOM Optima2 

Diagnostika + základná terapia + aktivácia a posilnenie samoliečebnej schopnosti organizmu (základná prehliadka a testovanie akútnych zdravotných problémov, ich odhalenie a riešenie, aktivácia a posilnenie imunitného systému  = 60€ (cca 2hod.) 

 • Psychické odblokovanie – aplikácia harmonizačných frekvencií Bachových kvetových esencií na upokojenie a otvorenie energetického systému 
 • Základné čistenie energetického systému od negatívnych energií 
 • Testovanie a riešenie energetických blokád a energetických oslabení na jednotlivých orgánoch a orgánových systémoch 
 • Základná terapia (vyrovnanie energetickej rovnováhy a nastavenie správnej vodivosti energetického systému)      
 • Podpora vylučovacích orgánov  – otvorenie  a obnovenie vytestovaných blokád v detoxikačných systémov
 • Zisťovanie a odstraňovanie blokád v čakrovom systéme energetického tela
 • Riešenie a následná harmonizácia akútnych zdravotných problémov  
 • Nahrávanie a aplikácia biorezonančnej magnetickej náplaste, ktorá obsahuje celú terapiu a slúži ako podpora a znásobenie terapie po dobu 14 dní 

8. Diagnostika a eliminácia alergií, potravinových intolerancií, patogénov 

Diagnostika a odstránenie záťaží (alergií, potravinových intolerancií, baktérií, vírusov, parazitov, plesní, záťaži z očkovania…)  = 60€ (do 2hod.)

 • Psychické odblokovanie – aplikácia harmonizačných frekvencií Bachových kvetových esencií na upokojenie a otvorenie energetického systému 
 • Základné čistenie energetického systému od negatívnych energií 
 • Testovanie a riešenie energetických blokád a energetických oslabení na jednotlivých orgánoch a orgánových systémoch 
 • Základná terapia (vyrovnanie energetickej rovnováhy a nastavenie správnej vodivosti energetického systému)      
 • Podpora vylučovacích orgánov  – otvorenie  a obnovenie vytestovaných blokád detoxikačných systémov
 • Test a aplikácia antialergických a harmonizačných frekvencií   
 • Nahrávanie a aplikácia biorezonančnej magnetickej náplaste, ktorá obsahuje celú terapiu a slúži ako podpora a znásobenie terapie po dobu 14 dní 

9. Terapia zameraná na problémy s chrbticou a pohybovým aparátom

Diagnostika a následné odstraňovanie záťažových informácií a energetických blokád v chrbtici a pohybovom aparáte. Riešenie poúrazových stavov, diagnostika a odstraňovanie blokád v energetickom systéme z pohľadu športovej medicíny = 60€ (do 2hod.) 

 • Psychické odblokovanie – aplikácia harmonizačných frekvencií Bachových kvetových esencií na upokojenie a otvorenie energetického systému 
 • Základné čistenie energetického systému od negatívnych energií 
 • Testovanie a riešenie energetických blokád a energetických oslabení na jednotlivých orgánoch a orgánových systémoch 
 • Základná terapia (vyrovnanie energetickej rovnováhy a nastavenie správnej vodivosti energetického systému)      
 • Podpora vylučovacích orgánov  – otvorenie  a obnovenie vytestovaných blokád v detoxikačných systémov
 • Zisťovanie a odstraňovanie blokád v čakrovom systéme energetického tela
 • Riešenie a následná harmonizácia zdravotných problémov s pohybovým aparátom    
 • Nahrávanie a aplikácia biorezonančnej magnetickej náplaste, ktorá obsahuje celú terapiu a slúži ako podpora a znásobenie terapie po dobu 14 dní 

10. Terapia zameraná na psycho-energetickú rovnováhu

Diagnostika a odstraňovanie emočných blokov, ktoré sa  viažu na konkrétne orgány a orgánové systémy a tým spôsobujú nevysvetliteľné dlhodobé zdravotné problémy = 60€ (do 2hod.) 

 • Psychické odblokovanie – aplikácia harmonizačných frekvencií Bachových kvetových esencií na upokojenie a otvorenie energetického systému 
 • Základné čistenie energetického systému od negatívnych energií 
 • Testovanie a riešenie energetických blokád a energetických oslabení na jednotlivých orgánoch a orgánových systémoch 
 • Základná terapia (vyrovnanie energetickej rovnováhy a nastavenie správnej vodivosti energetického systému)      
 • Podpora vylučovacích orgánov  – otvorenie  a obnovenie vytestovaných blokád v detoxikačných systémov
 • Zisťovanie a odstraňovanie blokád v čakrovom systéme energetického tela
 • Riešenie a následná harmonizácia vytestovaných zdravotných problémov na emočnej úrovni    
 • Nahrávanie a aplikácia biorezonančnej magnetickej náplaste, ktorá obsahuje celú terapiu a slúži ako podpora a znásobenie terapie po dobu 14 dní 

11. Antistresová a harmonizačná terapia = 60€ (do 2hod.) 

 • Psychické odblokovanie – aplikácia harmonizačných frekvencií Bachových kvetových esencií na upokojenie a otvorenie energetického systému 
 • Testovanie blokád a oslabení sady 5 elementov vrátane odhalenia energetických blokád na jednotlivých orgánoch a systémoch  
 • Odstránenie blokád z vytestovanej sady 5 elementov        
 • Podpora vylučovacích orgánov  -otvorenie  a obnovenie vytestovaných blokád v detoxikačných systémov
 • Zisťovanie a odstraňovanie blokád včakrovom systéme energetického tela
 • Aplikácia antistresových a harmonizačných frekvencií    
 • Nahrávanie a aplikácia biorezonančnej magnetickej náplaste, ktorá obsahuje celú terapiu a slúži ako podpora a znásobenie terapie po dobu 14 dní 

12. Energetická rovnováha

Odstránenie blokád a harmonizácia energetického systému = 50€ (do 1,5hod.)

 • Psychické odblokovanie – aplikácia harmonizačných frekvencií Bachových kvetových esencií na upokojenie a otvorenie energetického systému 
 • Základné čistenie energetického systému od negatívnych energií 
 • Testovanie a riešenie energetických blokád a energetických oslabení na jednotlivých orgánoch a orgánových systémoch 
 • Základná terapia (vyrovnanie energetickej rovnováhy a nastavenie správnej vodivosti energetického systému)      
 • Podpora vylučovacích orgánov  – otvorenie  a obnovenie vytestovaných blokád v detoxikačných systémov
 • Zisťovanie a odstraňovanie blokád v čakrovom systéme energetického tela
 • Aplikácia frekvencií na odstránenie konkrétnych energetických blokád a následný doping a harmonizácia energetického systému
 • Nahrávanie a aplikácia biorezonančnej magnetickej náplaste, ktorá obsahuje celú terapiu a slúži ako podpora a znásobenie terapie po dobu 14 dní 

13. Bachova kvetová terapia

Terapia zameraná na harmonizáciu a liečenie rôznych „nevysvetliteľných“ duševných a emocionálnych stavov (stres, podráždenosť, nervozita, negatívne emócie a myšlienky, pocit stagnácie a bezradnosti) = 50€ (do 1,5hod.) 

 • Testovanie a riešenie energetických blokád a energetických oslabení na jednotlivých orgánoch a orgánových systémoch
 • Základná terapia (vyrovnanie energetickej rovnováhy a nastavenie správnej vodivosti energetického systému)
 • Kontrola podpory vylučovacích orgánov – otvorenie  a obnovenie vytestovaných blokád v detoxikačných systémov       
 • Zisťovanie a odstraňovanie blokád včakrovom systéme energetického tela
 • Aplikácia antistresových a harmonizačných frekvencií
 • Testovanie a aplikácia frekvenčných vzoriek jednotlivých vytestovaných frekvencií z Bachových esencií 
 • Nahrávanie a aplikácia biorezonančnej magnetickej náplaste, ktorá obsahuje celú terapiu a slúži ako jej podpora a znásobenie po dobu max. 14 dní

14. Ochrana proti negatívnym energiám

Terapia zameraná na posilnenie a vybudovanie ochrany pred negatívnymi energiami, ako aj na podporu harmonizácie už vstrebanej negatívnej energie = 50€ (do 1,5hod.) 

 • Psychické odblokovanie aplikácia harmonizačných frekvencií Bachových kvetových esencií
 • Základné čistenie energetického systému od negatívnych energií 
 • Testovanie a riešenie energetických blokád a energetických oslabení na jednotlivých orgánoch a orgánových systémoch
 • Základná terapia (vyrovnanie energetickej rovnováhy a nastavenie správnej vodivosti energetického systému)
 • Kontrola podpory vylučovacích orgánovotvorenie  a obnovenie vytestovaných blokád v detoxikačných systémov  
 • Zisťovanie a odstraňovanie blokád včakrovom systéme energetického tela
 • Aplikácia frekvenčných vzoriek lásky a sebelásky, kľudu a pohody, uvoľnenia obáv a strachu, univerzálnej ochrany, čierneho turmalínu, horského kryštálu a ochrannej vibrácie Archanjela Michaela do energetického systému 
 • Nahrávanie a aplikácia biorezonančnej magnetickej náplaste, ktorá obsahuje celú terapiu a slúži ako podpora a znásobenie terapie po dobu 14 dní

15. Harmonizačná terapia „vzťah sám so sebou“ (s vlastnou fotografiou) – terapia zameraná na harmonizáciu psychických problémov a vyrovnania sa so sebou samým = 50€ (1,5hod.) 

16. Harmonizačná terapia „vzťah s blízkou osobou“  (s cudzou fotografiou) – terapia zameraná na harmonizáciu napätých vzťahov s blízkou osobou = 50€ (1,5hod.)  

17. Antinikotínový program (eliminácia fyzickej a psychickej závislosti na nikotíne) – eliminácia závislosti rozšírená o biorezonančnú magnetickú náplasť, ktorá znásobuje účinnosť terapie = 70€ (1,5hod.)   

18. Terapia zameraná na elimináciu závislostí  – /chuť na sladké, slané, alkohol, atď./ = 50€ (60min.) 

19. Terapia zameraná na elimináciu fóbií a strachov /strach z uzavretých priestorov, hmyzu, pavúkov, mačiek, lekárov, výšok, davov, vysokého krvného tlaku, zo starnutia, samoty, smrti, atď./ = 50€ (60min.) 

20. Terapia zameraná na testovanie vhodných liekov, výživových doplnkov, vitamínov, minerálov, bylín, alergénov, či konkrétnych potravín = 50€ (60min.)

Aplikácia frekvenčných vzoriek frekvencií z Bachových kvetových esencií, Homeopatických frekvencií, Schusslerových solí alebo iných podporných látok do biorezonančnej minerálnej vodičky BICOM Trace Elements (len na základe absolvovania skenovania prístrojom BICOM BodyCheck2 Advanced) = 20€ 

Aplikácia frekvenčných vzoriek vhodných potravinových frekvencií, vitamínov, minerálov, stopových prvkov a iných výživových doplnkov do biorezonančnej minerálnej vodičky BICOM Trace Elements (len na základe absolvovania skenovania prístrojom BICOM BodyCheck2 Advanced) = 20€ 

Analýza z kvapky krvi – diagnostika a analýza zdravotného stavu z kvapky krvi = 80€

Terapia z kvapky krvi – Komplexná terapia prístrojom BICOM Optima2 = 60€

Biorezonančná magnetická náplasť s frekvenciami podľa požiadaviek klienta = 1€ (1min.) 

Písomný výstup z terapie e-mailom na požiadanie klienta = 10€

Cenník platný od 23.10.2023

Cenník na stiahnutie

Rezervujte si u nás termín.