Domov

Čo je BICOM

BICOM optima je biorezonančný prístroj schválený Štátnym ústavom kontroly liečiv SR, ako terapeutický a diagnostický prístroj, s ktorým školený certifikovaný terapeut vykonáva špeciálny diagnostický a následne aj terapeutický postup. Prístroj Bicom pracuje na základe merania elektro-magnetického vlnenia. Zaznamená elektro-magnetické vlnenie buniek a orgánov a pri narušenom vlnení ho upraví a vráti späť do organizmu ako posilnené a zharmonizované. Tým dochádza k celkovej harmonizácii a k úprave regulačných mechanizmov, ako aj k detoxikácii organizmu, posilneniu imunitného systému, a tým k ozdravujúcemu procesu celého tela.

Ako funguje BICOM

Diagnostikou prístrojom BICOM optima sa zisťuje presný pôvod ochorenia. Na základe zistení problémov nasleduje cielená terapia príčiny zdravotných problémov. Každá látka, bunka, či predmet má svoju jedinečnú frekvenciu a vytvára elektro-magnetické vlnenie, ktoré sa dá riadne zmerať. Prístrojom je bez problémov možné stanoviť aj počiatočné štádia patologických procesov, keď sa ochorenie iba začína a jeho klinické príznaky sa ešte neprejavujú. Týmto nám dáva možnosť zabrániť vzniku ochorenia či poškodenia nášho organizmu včas. Vďaka terapii Bicom môžu byť v mnohých prípadoch zistené a odstránené skutočné a často skryté príčiny ochorenia.

O nás

Naše pracovisko BICOM terapií sa nachádza v Košiciach v budove Centra Zdravia Radosť na Prešovskej ceste 47. Pôsobíme tu od roku 2011 a v súčasnosti fungujeme ako „rodinný podnik“.  Zaoberáme sa rôznymi formami alternatívnych terapií, jogou, organizujeme tématicky ladené podujatia a besedy, meditácie a podobne. Taktiež sa u nás poskytujú masáže a poradenské služby s individuálnym prístupom ku každému klientovi. Centrum Zdravia Radosť  ponúka harmonické a pokojné prostredie ako stvorené na liečenie tela aj duše. BICOM terapie vedie vyškolený certifikovaný pracovník s dlhoročnou praxou v oblasti alternatívnej medicíny.

„My neliečime následky, my liečime príčinu“