Úvod

BICOM BodyCheck 2

BICOM BodyCheck 2 je neinvazívny analytický systém komplementárnej medicíny, ktorý skenuje a vyhodnocuje kompletnú bioenergetickú analýzu zdravotného stavu človeka. Automaticky skenuje frekvenčné vzorky celého tela, vrátane vnútorných orgánov, orgánových systémov, kostí a tkanív až na bunkovú úroveň. Klasifikuje stupeň aktuálnych zdravotných problémov, energetických blokád, záťaží a nerovnováhy, určuje ich možné príčiny a ponúka okamžitý návrh liečby. Okrem už prejavených disharmonických frekvencií môže tento prístroj tiež identifikovať energetické poruchy ešte pred tým, ako sa prejavia na fyzickom tele, a tak teda slúži aj ako prevencia pred vznikom ďalších možných zdravotných problémov.

 

Čo je BICOM

BICOM optima je biorezonančný prístroj schválený Štátnym ústavom kontroly liečiv SR, ako terapeutický a diagnostický prístroj, s ktorým školený certifikovaný terapeut vykonáva špeciálny diagnostický a následne aj terapeutický postup. Prístroj Bicom pracuje na základe merania elektro-magnetického vlnenia. Zaznamená elektro-magnetické vlnenie buniek a orgánov a pri narušenom vlnení ho upraví a vráti späť do organizmu ako posilnené a zharmonizované. Tým dochádza k celkovej harmonizácii a k úprave regulačných mechanizmov, ako aj k detoxikácii organizmu, posilneniu imunitného systému, a tým k ozdravujúcemu procesu celého tela.

Ako funguje BICOM

Diagnostikou prístrojom BICOM optima sa zisťuje presný pôvod ochorenia. Na základe zistení problémov nasleduje cielená terapia príčiny zdravotných problémov. Každá látka, bunka, či predmet má svoju jedinečnú frekvenciu a vytvára elektro-magnetické vlnenie, ktoré sa dá riadne zmerať. Prístrojom je bez problémov možné stanoviť aj počiatočné štádia patologických procesov, keď sa ochorenie iba začína a jeho klinické príznaky sa ešte neprejavujú. Týmto nám dáva možnosť zabrániť vzniku ochorenia či poškodenia nášho organizmu včas. Vďaka terapii Bicom môžu byť v mnohých prípadoch zistené a odstránené skutočné a často skryté príčiny ochorenia.

„My neliečime následky, my liečime príčinu“