Biorezonancia BICOM optima

„Bezbolestná liečba bez vedľajších účinkov“

Biorezonancia Bicom je špeciálny diagnostický a terapeutický postup, ktorý kombinuje poznatky tradičnej čínskej medicíny, kvantovej fyziky a nemeckej technológie. Prístroj Bicom pracuje na základe merania elektromagnetického vlnenia. Zaznamená elektromagnetické vlnenie buniek a orgánov a pri narušenom vlnení ho upraví a vráti späť do organizmu ako posilnené a zharmonizované. Tým dochádza k celkovej harmonizácii a k úprave regulačných mechanizmov, k detoxikácii organizmu, posilneniu imunitného systému, a tým k ozdravujúcemu procesu celého tela. Výsledkom tohto procesu je zlepšeniu stavu organizmu často aj tam, kde bola doterajšia liečba neúspešná.

Diagnostikou prístrojom Bicom Optima sa zisťuje presný pôvod ochorenia a následne môže začať cielená terapia príčiny zdravotných problémov. Prístrojom je bez problémov možné stanoviť aj počiatočné štádia patologických procesov, keď sa ochorenie iba začína a jeho klinické príznaky sa ešte neprejavujú. Týmto nám dáva možnosť zabrániť vzniku ochorenia či poškodenia nášho organizmu včas. Vďaka terapii Bicom môžu byť v mnohých prípadoch zistené a odstránené skutočné a často skryté príčiny ochorenia. Bicom terapia je vhodná pre ľudí všetkých vekových kategórií.

Bicom umožňuje zisťovať a odstraňovať príčiny, nie iba následky, preto Bicom terapiu stále častejšie používajú aj lekári s medicínskym vzdelaním, ktorí narazili na hranice možností klasickej západnej medicíny a chcú pacientom pomôcť aj s chorobami, ktoré nie sú touto cestou bežne liečiteľné.

Prístroj BICOM optima je schválený Štátnym ústavom kontroly liečiv SR, ako terapeutický a diagnostický prístroj, ktorý kombinuje poznatky alternatívnej a celostnej medicíny. Terapia BICOM sa používa v západnej Európe už viac ako 30 rokov v lekárstve a cez 10 rokov vo veterinárnej medicíne. Patrí rovnako ako napr. homeopatia a akupunktúra do oblasti tzv. „komplementárnej medicíny“ a napr. vo Švajčiarsku je riadne preplácaná zdravotnými poisťovňami.

Viac informácií na stránke oficiálneho predajcu prístrojov Bicom  pre Českú a Slovenskú republiku
www.bicom-optima.cz
www.bicom-optima.sk

Táto metóda slúži výlučne na preventívne účely v oblasti alternatívnej medicíny. Z dôvodov ochrany a prevencie je potrebné dodržiavať všetky nariadenia vlády SR ako aj všetky hygienické predpisy.

Rezervujte si u nás termín.

viac na www.bicom-optima.sk/reportaze-bicom/