Preskočiť na obsah

BICOM Optima 2

Biorezonancia BICOM je špeciálny diagnostický a terapeutický postup, ktorý kombinuje poznatky tradičnej čínskej medicíny, kvantovej fyziky a nemeckej technológie. Prístroj BICOM pracuje na základe merania elektro-magnetického vlnenia. Zaznamená elektro-magnetické vlnenie buniek a orgánov a pri narušenom vlnení ho upraví a vráti späť do organizmu ako posilnené a zharmonizované. Tým dochádza k celkovej harmonizácii a k úprave regulačných mechanizmov, k detoxikácii organizmu, posilneniu imunitného systému, a tým k ozdravujúcemu procesu celého tela. Výsledkom tohto procesu je zlepšeniu stavu organizmu často aj tam, kde bola doterajšia liečba neúspešná.


Diagnostikou prístrojom Bicom Optima sa zisťuje presný pôvod ochorenia a následne môže začať cielená terapia príčiny zdravotných problémov. Prístrojom je bez problémov možné stanoviť aj počiatočné štádia patologických procesov, keď sa ochorenie iba začína a jeho klinické príznaky sa ešte neprejavujú. Týmto nám dáva možnosť zabrániť vzniku ochorenia či poškodenia nášho organizmu včas. Vďaka terapii BICOM môžu byť v mnohých prípadoch zistené a odstránené skutočné a často skryté príčiny ochorenia. BICOM terapia je vhodná pre ľudí všetkých vekových kategórií.

BICOM umožňuje zisťovať a odstraňovať príčiny, nie iba následky, preto BICOM terapiu stále častejšie používajú aj lekári s medicínskym vzdelaním, ktorí narazili na hranice možností klasickej západnej medicíny a chcú pacientom pomôcť aj s chorobami, ktoré nie sú touto cestou bežne liečiteľné.


„Bezbolestná liečba bez vedľajších účinkov”


Prístroj BICOM optima je schválený Štátnym ústavom kontroly liečiv SR, ako terapeutický a diagnostický prístroj, ktorý kombinuje poznatky alternatívnej a celostnej medicíny. Terapia BICOM sa používa v západnej Európe už viac ako 30 rokov v lekárstve a cez 10 rokov vo veterinárnej medicíne. Patrí rovnako ako napr. homeopatia a akupunktúra do oblasti tzv. “komplementárnej medicíny” a napr. vo Švajčiarsku je riadne preplácaná zdravotnými poisťovňami.


Viac informácií na stránke oficiálneho predajcu prístrojov BICOM  pre Českú a Slovenskú republiku
www.bicom-optima.cz
www.bicom-optima.sk

Táto metóda slúži výlučne na preventívne účely v oblasti alternatívnej medicíny. Z dôvodov ochrany a prevencie je potrebné dodržiavať všetky nariadenia vlády SR ako aj všetky hygienické predpisy..

viac na www.bicom-optima.sk/reportaze-bicom/