Preskočiť na obsah

BICOM BodyCheck 2 Advanced

V dnešnom svete nie je nič dôležitejšie, ako prevencia a včasné rozpoznanie zdravotných problémov. Súčasný uponáhľaný životný štýl plný stresu, nesprávna výživa a znečistenie životného prostredia môžu telo výrazne oslabiť a nastoliť v energetickom systéme človeka disharmóniu, ktorá sa časom prejaví mnohými zdravotnými problémami. Energetické poruchy sa často vyvíjajú postupne a bez toho, aby človek o niečom vedel, alebo niečo konkrétne cítil.

BICOM BodyCheck2 Advanced je neinvazívny analytický systém komplementárnej medicíny, ktorý skenuje a vyhodnocuje komplexnú bioenergetickú analýzu zdravotného stavu človeka. Automaticky skenuje frekvenčné vzorky celého tela, vrátane vnútorných orgánov, orgánových systémov, kostí a tkanív až na bunkovú úroveň. Klasifikuje stupeň aktuálnych ako aj chronických zdravotných problémov, energetických blokád, psychosomatických záťaží, emočných blokád a nerovnováh. Určuje ich možné príčiny a ponúka okamžitý návrh liečby. Okrem už prejavených disharmonických frekvencií môže tento prístroj tiež identifikovať energetické poruchy ešte pred tým, ako sa prejavia na fyzickom tele, a tak teda slúži aj ako prevencia pred vznikom ďalších možných zdravotných problémov.


Zjednodušené vysvetlenie, BICOM BodyCheck2 Advanced vysiela ako nosný signál do tela veľmi slabé taktované pulzy v širokom frekvenčnom rozsahu a meria jeho ozvenu. Frekvenčné vzorky zaznamenané pomocou špeciálnych sluchátok sú pomocou komplexného softwaru porovnané s obsahom rozsiahlej databázy a následne program vypočíta odchýlku od optimálneho stavu organizmu.

Použitím komplexnej analýzy môže terapeut zostaviť rýchlejší a presnejší terapeutický program. BICOM BodyCheck2 Advanced je taktiež schopný preniesť potrebné frekvencie na liečbu bioenergetických zdravotných problémov na nosič, ktorým sa stáva následná terapia pomocou prístroja BICOM Optima2 komplexnejšou, ešte účinnejšou a v konečnom dôsledku prináša lepšie výsledky a úsporu času pri biorezonančnej terapii.


„Bezbolestná celostná diagnostika”